Guyx Corporation

Người đại diện 上田祐司
Vốn điều lệ ¥100.000.000
Ngày thành lập -
Số lượng nhân viên 174
Đặc trưng công ty Trang phục tự do
Trụ sở chính -
Trang chủ http://www.gaiax.co.jp/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng