Công ty TNHH Fuji Technology

◆ Phát triển hệ thống kinh doanh, kiểm soát / hệ thống nhúng, vv nhiều loại hình phần mềm
◆ Kỹ thuật số (thiết kế máy sử dụng 3D-CAD )
◆ BPO service / indirect business support of various events secretariat etc (department business lump-sum contract)
◆ Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng / chuyển đổi dữ liệu
◆ Phát triển / Vận hành sản phẩm do công ty sở hữu Saas type WebEDI system (SARES) 
◆ Bán giấy phép phần cứng / phần mềm
◆ Phái cử kỹ sư CNTT / kỹ sư CAD

Người đại diện 代表取締役社長 野木秀明
Vốn điều lệ ¥86.400.000
Ngày thành lập 07-2010
Số lượng nhân viên 220
Đặc trưng công ty Nhiều nhân viên người nước ngoài
Trụ sở chính 〒422-8076 Shizuoka-ken, Shizuoka-shi, Suruga-ku, Yahata, 5 Chome−16−3
Trang chủ http://www.fut.co.jp

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng