Công ty C'set

Phát triển các ứng dụng kỹ thuật nhằm phục vụ việc sử dụng hiệu quả dữ liệu 3 chiều.
Phát triển và kinh doanh công cụ điều chỉnh dữ liệu 3 chiều là "3DTascalX".
Phát triển và kinh doanh công cụ đọc dữ liệu 3 chiều hi-spec là "3DTascalX/Light".
Phát triển và kinh doanh công cụ đọc dữ liệu 3 chiều đơn giản "3DFovi"

Người đại diện 坂口 好則
Vốn điều lệ ¥19.000.000
Ngày thành lập 02-2000
Số lượng nhân viên 9
Đặc trưng công ty Trang phục tự do, Có dự án sử dụng tiếng Anh, Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product), Công ty gia công (outsourcing)
Trụ sở chính Shinjuku, Tokyo
Trang chủ http://www.3dtascal.com/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng