Arithmetic Inc.

Phát triển Social game và cung cấp game engine

Người đại diện 西村明日香
Vốn điều lệ ¥50.000.000
Ngày thành lập 12-2008
Số lượng nhân viên 45
Đặc trưng công ty Trang phục tự do, Nhiều nhân viên người nước ngoài, Ít làm thêm giờ, Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Trụ sở chính Hiro Complex Bld. 2F, 5-7-35, Hiro, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0012, Japan
Trang chủ http://www.arith-metic.jp/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng