Ijifu Corporation

Tư vấn các sản phẩm mã nguồn mở
- Giới thiệu sản phẩm OSS 
- Tùy chỉnh sản phẩm OSS 
- Hỗ trợ sản phẩm OSS 
- Đào tạo sản phẩm OSS 
Tư vấn kinh doanh
- Tư vấn chiến lược quản lý
- Tư vấn quy trình kinh doanh
- Tư vấn CNTT

Người đại diện 藤井健一郎
Vốn điều lệ ¥30.000.000
Ngày thành lập 02-2006
Số lượng nhân viên 30
Đặc trưng công ty Trang phục tự do, Có dự án sử dụng tiếng Anh, Ít làm thêm giờ
Trụ sở chính Roppongi, Minato-ku, Tokyo
Trang chủ http://aegif.jp