aeco light

ライティングデザイン
インテリア ライティング プラットフォーム

Người đại diện -
Vốn điều lệ ¥0
Ngày thành lập 09-2009
Số lượng nhân viên -
Đặc trưng công ty Vốn đầu tư nước ngoài, Trang phục tự do, Nhiều nhân viên người nước ngoài, Có dự án sử dụng tiếng Anh, Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Trụ sở chính 中央区新富町
Trang chủ http://www.aeco.co.jp/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng