Dmet Products Corp.

Dmet Products là một start-up về IoT.
Chúng tôi đang phát triển thiết bị cảm biến chuyển động liên kết "Âm thanh, Ánh sáng, Hình ảnh", phối hợp với chuyển động của cơ thể.
Khi gắn thiết bị này vào cổ tay hoặc cổ chân, bạn có thể tự tạo ra "Âm thanh, Ánh sáng, Hình ảnh" thông qua chuyển động cơ thể.

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCbFbtE-obDB4-fKHsHjnOqw

Người đại diện 楠 太吾
Vốn điều lệ ¥6.400.000
Ngày thành lập 06-2016
Số lượng nhân viên 8
Đặc trưng công ty Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product), Trang phục tự do, Ít làm thêm giờ, Có dự án sử dụng tiếng Anh
Trụ sở chính -
Trang chủ https://dmetproducts.co.jp

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng