Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.

Vận hành một số cơ sở vui chơi giải trí, hay phát triển thương mại hoá các thiết bị giải trí như game dành cho gia đình, online game, mobile game

Người đại diện -
Vốn điều lệ ¥33.239.000.000
Ngày thành lập 05-1979
Số lượng nhân viên 2114
Đặc trưng công ty Trang phục tự do, Nhiều nhân viên người nước ngoài, Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Trụ sở chính Ōsaka-fu, Ōsaka-shi
Trang chủ -