AMM Recruitment inc.

We operate as a boutique recruitment firm, specializing in connecting global talent with startups and corporations.

We are working towards bridging gap in technical positions and skills globally. Apart from sourcing, we also help with relocation support and language training (if necessary).

Người đại diện -
Vốn điều lệ ¥0
Ngày thành lập 07-2016
Số lượng nhân viên -
Đặc trưng công ty Vốn đầu tư nước ngoài, Trang phục tự do, Có dự án sử dụng tiếng Anh
Trụ sở chính Minato-ku, Tokyo
Trang chủ http://www.amm.co.jp

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng