AZITO Co.,Ltd

・Thiết kế, phát triển, vận hành ứng dụng game
・Thiết kế, vận hành các dịch vụ internet
・Tư vấn các dịch vụ internet

Người đại diện 佐藤 芳之
Vốn điều lệ ¥60.000.000
Ngày thành lập 02-2014
Số lượng nhân viên 30
Đặc trưng công ty Trang phục tự do, Nhiều nhân viên người nước ngoài, Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product), Công ty gia công (outsourcing)
Trụ sở chính -
Trang chủ http://www.azito.co.jp