SG business co. ltd

Software Development

Người đại diện 渡邊 一平
Vốn điều lệ ¥5.000.000
Ngày thành lập 06-2015
Số lượng nhân viên 20
Đặc trưng công ty Công ty gia công (outsourcing)
Trụ sở chính Kanagawa Prefecture Yokohama City Tsuzuki-ku Nakagawa Chuo 1-37-23 Runes Victoire 2F
Trang chủ https://sgb.co.jp/

Hiện tại chưa có tin tuyển dụng